ANBI

ANBI_FC

 

De Stichting For Haiti is aangemerkt als ANBI bij de belastingdienst.

 

 

Doelstelling

De SFH zet zich in voor het vergroten van de werkgelegenheid in Haïti. Dit houdt in het inkopen van producten in Haïti en het verkopen daarvan in Europa. Wanneer deze producten ook in Europa kunnen worden afgezet wordt de vraag groter en daarmee kan de productie in Haïti ook weer worden vergroot.Hierdoor worden meer mensen in de gelegenheid gesteld werk te krijgen en daarmee kunnen dan steeds meer gezinnen binnen Haïti voorzien in hun eigen levensonderhoud.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

We kopen duurzame producten van kleine zelfstandige ondernemers in Haïti in en verkopen ze in Nederland. In beginsel gaat het om het importeren van sieraden en producten gemaakt van olievaten.

Met de verkoop van de producten kunnen we nieuwe producten aanschaffen waardoor ons vermogen toe zal nemen en we naar verwachting meer producten in kunnen kopen. Het doel is om het vermogen steeds opnieuw te investeren om de welvaart in Haïti te vergroten. Het vermogen zal op een verantwoorde wijze besteed worden.

Uitgeoefende activiteiten

In oktober 2015 hebben we in Haïti diverse ondernemingen bezocht en producten ingekocht die geschikt zijn voor de Europese markt.

SFH verkoopt jaarlijks diverse zelf ingekochte producten en producten van Stichting Naar School in Haiti via een eigen webwinkel en op diverse beurzen/markten.

Jaarcijfers

De jaarcijfers zullen jaarlijks gepubliceerd worden. De cijfers worden kosteloos door “Administratiekantoor De Vries & Nell Amersfoort” opgemaakt.

Laatste jaarverslag

Bestuur

Henk Boorsma – Voorzitter
Aranea Boorsma–Tigelaar – Penningmeester
Claudia Bouwman – Secretaris
Harrie-Peter Roeffs – Algemeen bestuurslid
De stichting For Haiti heeft geen personeel in dienst
Bestuurders van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting

Adres

Stichting For Haiti
Postbus 21
3956 ZR Leersum

IBAN: NL86SNSB0927736195
RSI Nummer: 8558 56 154
KVK 64803066