Stichting For Haiti (SFH)

Stichting For Haiti is opgericht vanuit de behoefte om mensen in Haïti te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien door hen duurzaam werkgelegenheid te verschaffen.

In 2011 zijn we naar Haїti geweest, naar het land van onze zoon. 4 jaar later, in 2015, zijn we terug gegaan en hebben we besloten meer te willen betekenen voor dit mooie land.

De eerste stap was in 2008, het uitgeven van fotoboek “Children of Haiti”. We hebben bijna 1.000 boeken verkocht in o.a. Nederland, Frankrijk, Duitsland en V.S. De opbrengst van dit fotoboek hebben we gedoneerd aan een aantal projecten.

In de loop der jaren hebben we ons voor een paar andere stichtingen ingezet waaronder Stichting Naar School in Haiti.

En nu hebben we zelf een stichting opgericht. Het doel van onze stichting is een ander doel dan de andere stichtingen voor Haïti: het vergroten van de werkgelegenheid.
Tijdens ons bezoek in 2015 hebben we diverse plaatsen bezocht waar mensen aan het werk waren. Waar we vooral achter zijn gekomen is dat er veel mooie producten in Haїti worden gemaakt, deels van gerecyclede materialen. Alleen door de grote armoede is het afzetgebied in dit land zo klein dat export de weg is om werkgelegenheid te vergroten. En dat is waar wij ons voor in gaan zitten.

De stichting is in december 2015 opgericht en inmiddels zijn we met 4 gedreven bestuursleden en hebben we onze doelen geformuleerd.

Haïti

In Haïti verdient ca. 78% van de beroepsbevolking minder dan $ 2,00 per dag. 54% verdient zelfs minder dan $ 1,00 per dag. Het zijn allen hardwerkende mensen en veelal hebben ze een eigen handeltje opgezet. Door de grote armoede in Haïti is de afzetmarkt erg klein. Er is niet genoeg werk voor de hele beroepsbevolking.

Onze ambitie:

SFH wil de werkgelegenheid voor de inwoners vergroten door het afzetgebied van de producten die ze maken uit te breiden naar Europa. Wanneer deze producten ook in Europa kunnen worden afgezet wordt de vraag groter en daarmee kan de productie op Haïti ook weer worden vergroot. Hierdoor worden meer mensen in de gelegenheid gesteld werk te krijgen en daarmee kunnen dan steeds meer gezinnen binnen Haïti voorzien in hun eigen levensonderhoud. En daarmee is de cirkel rond. Zo investeren we in de toekomst van Haïti; niet door simpelweg geld te geven maar door mensen te laten doen waar ze goed in zijn en ze verantwoordelijk te laten zijn voor hun eigen levensonderhoud.

 

Wat kunt u hierin betekenen?

De producten in Haïti zijn veelal gemaakt van prachtig duurzaam en gerecycled materiaal. Wij zijn ervan overtuigd dat voor deze producten ook een markt is in Europa. Om Haïtiaanse producten te laten maken, in te kopen, te vervoeren en in Europa te verkopen is geld nodig.
En daarvoor vragen wij uw hulp. Met uw donatie kunnen we ons project van de grond krijgen. Zonder producten hebben we niets te verkopen en dus geen mogelijkheid om een afzetmarkt te creëren.

Naast het kopen van producten zijn donaties dus van harte welkom.

 

map haiti

Donaties kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer NL86SNSB0927736195 op naam van Stichting For Haiti in Leersum.

No recent Facebook posts to show